Atlas Kidtech is een onafhankelijk leverancier, gespecialiseerd in kinderhulpmiddelen. Naast het leveren van hulpmiddelen bieden wij ook de bijbehorende dienstverlening zoals het adviseren, indiceren en instrueren. Zorg voor het kind, deskundigheid en kwaliteit staan binnen onze dienstverlening centraal.

Weer mee doen
Zitten en lopen, eten of spelen, dit zijn dagelijkse activiteiten die voor veel kinderen vanzelfsprekend zijn. Voor kinderen met een beperking kan dit echter een grote uitdaging zijn. Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben en worden uitgedaagd zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. Daarom zorgen wij ervoor dat kinderen weer mee kunnen doen!

Vergoeding
Als gecontracteerd leverancier van alle zorgverzekeraars kan Atlas Kidtech voor ieder kind een geschikt hulpmiddel aanvragen. Onze adviseurs helpen je de juiste hulpmiddelen vanuit diverse leveranciers te selecteren en maken je wegwijs in de wet- en regelgeving. In het kader van de zorgverzekeringswet komen hulpmiddelen in de categorieën lopen, zitten, staan en liggen in aanmerking voor vergoeding.

Naast het leveren van kinderhulpmiddelen binnen de zorgverzekeringswet heeft Atlas Kidtech een ruim en vernieuwend assortiment producten zoals douche- en toiletstoelen, badzitjes, rolstoelen en driewielfietsen. Deze producten komen in aanmerking voor vergoeding in het kader van de WMO via de gecontracteerd leverancier in uw gemeente.

Klik hier en lees meer.