Workshop: Voorlezen is elkaar verhalen vertellen

Ik wil mij graag inschrijven!

Samen lezen is natuurlijk leuk en leerzaam voor kinderen, maar soms is het lastig om een kind betrokken te laten zijn bij een boek. Toch zijn er nog steeds veel mogelijkheden om voor te lezen. In de workshop ‘Voorlezen is elkaar verhalen vertellen’ laten we zien hoe u communicatie ondersteunende hulpmiddelen kunt inzetten om de interactie met kinderen te stimuleren tijdens het voorlezen en ze leren initiatieven te nemen bij het voorlezen van een boek.
U krijgt inzicht in mogelijkheden en praktische tips voor het inzetten van materialen die u thuis kunt gebruiken bij het voorlezen.

Door voorlezen leren kinderen onder meer dat je een boodschap kunt vastleggen in schrift en nog eens na kunt lezen. Ze gaan het belang en de functie zien van geschreven taal. Ook voor communicatief meervoudig beperkte kinderen zijn er mogelijkheden om dit te ervaren en in de praktijk te brengen.
Lees meer over ondersteunde communicatie en over Milo op www.stichtingmilo.nl


Workshop: Kinderen leren initiatieven nemen in communicatie

Ik wil mij graag inschrijven! 

In de workshop ‘Kinderen leren initiatieven nemen in communicatie’ maakt u kennis met ankergestuurd leren. Ankergestuurd leren is een werkwijze voor kinderen en jong volwassenen waarbij het niet of nauwelijks spreken samengaat met een combinatie van stoornissen en beperkingen. Deze kunnen voortkomen uit een ziekte, bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking, of een erfelijke aandoening zoals het syndroom van Down, Rett, Angelman, Prader Willi of Cerebrale Parese.

Beleven en herbeleven in combinatie met het inzetten van communicatie ondersteunende voorzieningen zijn de pijlers van ankergestuurd leren. Kinderen krijgen zo toegang tot informatie, communicatie, taalverwerving en leesvaardigheid. Ervaar hoe u met kleine stapjes al meer kan doen aan het uitbreiden van de woordenschat van uw kind en hoe u die stapjes actief kan inzetten in het dagelijks leven.

Het contact tussen kind en omgeving staat centraal in de behandelprogramma’s van Stichting Milo. Het draait om de interactie tussen het kind en de communicatiepartners uit de nabije omgeving. Milo kijkt altijd naar die twee samen en speelt in op de vaardigheden van het kind én op de mogelijkheden van de communicatiepartners.

Lees meer over ondersteunde communicatie en over Milo op www.stichtingmilo.nl