ISAAC-NF is er voor mensen die (tijdelijk) niet of niet goed met hun eigen stem kunnen spreken. Al deze mensen hebben recht op toegang tot ondersteunde communicatie. Zij en de mensen om hen heen dienen goed ondersteund te worden in het gebruik van OC ten behoeve van de ontwikkeling, (zelf)expressie, (zelf)regie en privacy van de persoon met een communicatieve beperking. Dit alles in het verlengde van het VN verdrag inzage mensen met een handicap dat stelt dat de toegang en ondersteuning van OC een mensenrecht is. Klik hier voor meer informatie.

Leonieke Wiertz