Schrijf hier in om er zeker van te zijn dat u plek heeft!

Samen vervoersproblemen oplossen

Als iemand met een beperking een vervoersprobleem heeft en de vraag neerlegt bij een gemeente, dan zijn er diverse wegen te bewandelen. Samen tot een oplossing komen die voor alle betrokkenen prettig is; dat zou altijd het uitgangspunt moeten zijn. In een korte workshop bespreekt Ans van de Broek een casus waarbij uitleg wordt gegeven over de diverse oplossingsrichtingen. Interessant als u met vervoer bezig bent, maar vooral ook voor adviseurs vanuit o.a. gemeenten die hun cliënten moeten adviseren.