Leespraat; een werkwijze voor leren lezen en praten, en hoe dit te combineren met OC (spraakcomputers en oogbesturing).

Van:   Petersbegeleiding en Stichting Milo

Informatie lezing :

Leespraat is een werkwijze die is ontwikkeld voor kinderen met Downsyndroom, maar ook bij de EMB doelgroep wordt dit steeds vaker ingezet en kan je mooie resultaten bereiken op het gebied van lees en spraakontwikkeling.

Hoe je dit toe kan passen bij deze doelgroep en mensen die gebruik maken van OC zoals bv. een spraakcomputer, maar ook via oogbesturing, leg ik jullie graag uit tijdens deze lezing.

Informatie Petersbegeleiding: Ik bied 1op1 begeleiding aan kinderen en jongeren met EMB en Downsyndroom op het gebied van Leespraat, Loes Werkwijze en Ondersteunende Communicatie. Daarnaast ben ik werkzaam als ZZP-behandelaar voor Stichting Milo.

Webadres leespraat: www.Stichtingscope.nl