Waarom reageren we soms zo anders op de prikkels om ons heen?

Iedereen reageert op prikkels vanuit de omgeving of vanuit je eigen lichaam (geluiden, geuren, gevoel op je huid). Dit doen we echter niet allemaal hetzelfde. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren ontwikkelt in zijn leven. Hoe deze voorkeuren zich ontwikkelen heeft te maken met hoe de prikkels verwerkt worden in de hersenen van jongs af aan en welke banen er aangelegd worden om de prikkels rond te sturen in je hersenen. Heb je al van jongs af aan een deel van het lichaam wat misschien anders functioneert (motorische beperking, visuele beperking) dan bij de meeste mensen om je heen of je hebt misschien traumatische ervaringen opgedaan in je leven (ongeval, ziekenhuisopnames) dan kan het zijn dat je net iets anders kunt reageren op dezelfde soort prikkels dan de meeste mensen om je heen misschien doen. Dit hoeft helemaal geen probleem te zijn, maar dit kan er wel voor zorgen dat je ander gedrag laat zien wat misschien niet iedereen begrijpt. Een voorbeeld, je begint misschien al heel snel te gillen bij het horen van een stofzuiger. Dit geluid komt veel te sterk bij je binnen terwijl anderen daar geen last van hebben. Dit wordt sensorische informatieverwerking genoemd.

In deze workshop zal ik kort ingaan op wat sensorische informatieverwerking is, hoe we dit soms kunnen herkennen bij onze kinderen of onze cliënten en waar je terecht kunt als je hier verder onderzoek naar zou willen laten doen.