Meer grip op tijd en dagstructuur

Sprekers:  René van Wijk, directeur van QuoVadis Nederland; advies, implementatie en instructie van zorgoproepsystemen, personenalarmering en domotica, supervisor omgevingsbediening en communicatiehulpmiddelen. Melany Hofstede, advies, implementatie en instructie van omgevingsbediening en communicatie hulpmiddelen.

In de lezing ‘Meer grip op tijd en dagstructuur’ bespreken René en Kitty verschillende hulpmiddelen die ervoor kunnen zorgen dat kinderen en (jong)volwassenen meer grip krijgen op tijd en structuur. Een cognitieve beperking kan moeilijkheden opleveren bij het omgaan met de persoonlijke verzorging, daginvulling, werk of school en vrije tijd vanwege problemen. Omdat leerlingen vaak onrustig en snel afgeleid zijn, kan het een uitdaging zijn een omgeving te creëren waarin ze zich kunnen concentreren op de taken die moeten worden uitgevoerd.
Door cognitieve ondersteuning in de vorm van aanpassing in de fysieke omgeving, het ondersteunen van mensen, het gebruik van strategieën en met technologie, kan een individu beter functioneren. Tijd- en structuurhulpmiddelen geven de gebruiker een groter gevoel van controle en zelfvertrouwen, maakt hem of haar minder afhankelijk van anderen, vermindert stress en angst en maakt deelname aan dagelijkse activiteiten, werk of school mogelijk. De ouder of begeleider hoeft minder te monitoren of te assisteren, ervaart minder druk, een betere gemoedsrust en een betere werkomgeving.