Onderwerp van de lezing: slaapproblemen bij bijzondere kinderen; het hoort erbij.. of toch niet?

Lies is 7 jaar en heeft het syndroom van Down. Ze slaapt al jaren heel slecht. “Hoort erbij” krijgt Karlijn Migo, de moeder van Lies, overal waar ze met dit probleem aanklopt te horen. Maar is dat wel zo? En kun je zo’n probleem wel accepteren als dit zo’n gigantische impact heeft op zowel haar functioneren als dat van het hele gezin?

Sigrid Pillen is kinderneuroloog en slaapexpert en ziet veel ouders worstelen met dit probleem. Vaak heeft men de indruk dat een kind niet wil slapen en daarom steeds uit bed komt, maar meestal is dit gedrag een reactie op niet kunnen slapen. Gelukkig is er meer aan te doen dan tot nu toe vaak wordt gedacht. Door te kijken naar het hele kind, en de invloed van de activiteiten overdag op de nacht, lukt het vaak om een kind beter te laten slapen, waardoor het gedrag ook verbetert.

In deze lezing gaan Karlijn en Sigrid samen met het publiek in gesprek over de impact van slecht slapende kinderen op het gezin, worden er inzichten gegeven over hoe slaapproblemen ontstaan en daarmee komen ook oplossingsrichtingen aan het licht. Deze lezing is interactief en praktisch en daarmee zowel interessant voor ouders als ook voor professionals die te maken hebben met kinderen met een beperking.

=========