Naam spreker: Marianne van Leeuwen, voorzitter van de vereniging Nee-eten!

De vereniging Nee eten! is er voor ouders en kinderen die met chronische voedselweigering en/of sondevoeding te maken hebben. Wat doet de vereniging? Wat kan de vereniging voor u betekenen?

Ouders wilden niet langer alleen staan in hun strijd. De vereniging richt zich op lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging. Verder wil de vereniging zich sterk maken om de eettherapieplaatsen in Nederland uit te breiden, ziekenhuizen, consultatiebureaus, artsen en andere beroepsmatig betrokken professionals voor te lichten en in het algemeen meer bekendheid te geven aan de problematiek van kinderen met chronische voedselweigering. Kijk ook eens op de website.