Lezing van Mark Huisman

Zoals bij zoveel vragen is het antwoord: Dat hangt er van af. In deze lezing probeer ik te verduidelijken waar dit dan vanaf hangt door in te gaan op de twee belangrijkste kenmerken die een zitorthese kan hebben, namelijk sturen en compenseren.

Als een paal boven water staat dat een de gebruiker van een zitorthese comfortabel een zekere tijd in zijn of haar rolstoel moet kunnen doorbrengen. Gewoon lekker zitten dus! Daarnaast wordt, zeker bij jonge kinderen, een min of meer orthopedisch, houding gerelateerd doel nagestreefd.