Skip to content
  • Namens: Zuidwester
  • Spreker: Lynda Akkermans, Fysiotherapeute

De Zuidwester Balans Schaal (ZBS) is een meetinstrument voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten om bij mensen met een verstandelijke beperking (VB) de balans (het evenwicht) te meten. Bij mensen met een VB neemt het valrisico toe vanaf 40 jaar en leidt vallen vaker tot letsel en ziekenhuisopnamen. Voor volwassenen met een meer ernstige VB en/of fysieke beperkingen was er geen geschikte balanstest beschikbaar. Om die reden hebben fysiotherapeuten van Zuidwester de ZBS ontwikkeld.

De ZBS bestaat uit de drie subschalen ‘zitten’, ‘staan’ en ‘lopen’ met in totaal 15 testonderdelen waarbij de cliënt balanstaken uitvoert. Deze worden beoordeeld door middel van een scoreformulier. De ZBS is wetenschappelijk onderzocht bij een doelgroep van 84 cliënten met een matige tot ernstige VB van 40 jaar en ouder. De ZBS brengt voor- of achteruitgang in kaart.

Zuidwester stelt de ZBS landelijk beschikbaar voor therapeuten zodat er een geschikte balanstest voorhanden is om cliëntgericht antwoord te kunnen geven op vragen op het gebied van balans en veiligheid.

Om de ZBS in de praktijk te kunnen gebruiken is het nodig een scholing te volgen. Deze scholing wordt door Zuidwester zowel In Company als bij Zuidwester aangeboden. Om de ZBS af te nemen heb je ook een testkit nodig. Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie en het ADAP.

Meer informatie is te vinden op: www.zuidwester.org/zuidwester-balans-schaal , ook is daar de mogelijkheid aanwezig aan te melden voor de scholing.

Back To Top
Ga naar de inhoud