Skip to content

Inzicht in je zorg- en ondersteuningsbehoefte


Evenementgegevens


WIL JE WETEN OF JOUW ZORGVRAAG ONDER DE WMO, ZORGVERZERINGSWET OF DE WET LANGDURIGE ZORG VALT?

INZICHT IN MOGELIJKHEDEN!
Het is verstandig om eerst zelf en zoveel mogelijk in samenspraak met de mensen in je omgeving inzicht te krijgen in de hulp- en ondersteuningsvragen die er zijn.
Je kunt daarbij gebruik maken van de twee instrumenten die de Stichting ICF-Taksatieschaal heeft ontwikkeld, namelijk: “Mijnzorgvraaginbeeld.nl” (gratis) en de ICFTaksatieschaal. Met behulp van de website www.mijnzorgvraaginbeeld.nl kun je zelfstandig of samen met je mantelzorger.een hulpvraagverduidelijking invullen. Wil je een gevalideerd advies vul dan de www.icf-taksatieschaal.nl in. De vragen van de ICF-Taksatieschaal zijn naast de praktische tijdsinvestering gericht op de behoefte aan veiligheid. De veiligheid die nodig is bepaald vanuit welke wet er compensatie kan worden verwacht (jeugdwet en WMO) of dat er een verzekerd recht te verzilveren is. (Zvw en WLZ) Het adviesrapport geeft handvaten voor een aanvraag maar ook om inhoudelijk voorbereid in gesprek te gaan met indicatiestellers.
De beide instrumenten zijn uitgegaan van de principes van International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

Back To Top
Ga naar de inhoud