Skip to content

Samen spelen, zo doe je dat!


Evenementgegevens


Voor kinderen met een beperking is samen spelen niet vanzelfsprekend. Negen van de tien speelplekken zijn voor hen niet toegankelijk. De drempel is letterlijk en figuurlijk (te) hoog om er heen te gaan.

De gevolgen zijn groot. Kinderen die niet samen kunnen spelen worden geremd in hun ontwikkeling, hebben weinig tot geen vriendjes in de buurt, ervaren dat ze er niet bij horen en voelen zich eenzaam. Deze negatieve ervaringen dragen zij de rest van hun leven met zich mee.

Hier is een wereld te winnen. Met elkaar kunnen we het verschil maken. Met het SamenSpeelNetwerk zetten wij ons in voor:

  • Een inclusieve speelcultuur: Kinderen met en zonder handicap, hun ouders en mensen in hun omgeving vinden samen spelen vanzelfsprekend.
  • Meer samenspeelplekken: Ieder kind met een beperking kan in de eigen woonomgeving met andere kinderen spelen.
  • Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen: Alle kennis over samen spelen is bereikbaar voor iedereen die aan de slag wil gaan met samen spelen.

Kom ontdekken wat wij voor jou kunnen betekenen en wat jij kan doen om ervoor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen spelen!

Back To Top
Ga naar de inhoud