Skip to content

1 en 1 = 3… ook in de kindzorg. Vanuit Kind & Ziekenhuis, en onze activiteiten, zoals Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders, werken we regelmatig samen met andere organisaties. Met als resultaat interessante publicaties, handige tools en nog veel meer.

Hieronder en in onze stand stellen we een aantal van deze samenwerkingsverbanden aan je voor:

MKS
MKS, Medische Kindzorg Samenwerking, is dé werkwijze om netwerkzorg rondom kind en gezin te organiseren. Zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis werken samen, in samenspraak met kind en gezin, aan wat kind en gezin nodig hebben aan zorg en ondersteuning.

Daarbij betrekken ze ook bijvoorbeeld de gemeente en de school en instanties in het sociaal domein. Ze kijken niet alleen naar de medische aspecten, maar ook naar wat kind en gezin nodig hebben als het gaat om het sociale functioneren, de ontwikkeling van het kind en de veiligheid (de vier ‘kinderleefdomeinen’).

Voor meer informatie ga je naar: https://integralekindzorgmetmks.nl/

Informatietafel EMB
Goede informatievoorziening kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven en het voorkomen van escalaties. Heel vaak horen wij: ‘Had ik dat maar eerder geweten!’. Het gaat dan om informatie waarmee cliënten, naasten, ondersteuners, professionals beter de weg kunnen vinden in het brede aanbod aan informatie, ondersteuning en zorg. Vaak is deze informatie wel beschikbaar, maar staat deze op (te) veel plaatsen. De Informatietafel EMB werkt samen met (Sch)ouders, EMB Nederland, Platform EMG, Academische Werkplaats EMB en Wegwijzer EMB aan het beter vindbaar maken van bestaande informatie en vult aan waar nodig. Ook breiden we per thema het team uit met experts en ervaringsdeskundigen.

De ‘Vink Wijzer’ en de Informatiekaarten over Sport en Bewegen zijn hier mooie voorbeelden van. Je vindt deze informatieproducten op de voor jou bekende plaatsen zoals www.schouders.nl/informatietafel-emb

Naast de Informatietafel EMB zijn er ook Informatietafels voor hersenletsel, autisme en LVB. Wil je meer weten over dit project, kijk dan op www.informatietafels.nu

‘Wat als ik het niet meer kan’ is een tool voor iedereen die intensief voor iemand met een beperking zorgt, en zich afvraagt: Wie zal mijn plaats innemen als ik het niet meer kan? De tool wijst je de weg naar informatie, organisaties, hulpmiddelen en websites die kunnen helpen bij de beantwoording van deze vraag, en laat je ook meelezen met de verhalen van andere naasten. De tool is gemaakt door (Sch)ouders, KansPlus en Vilans  https://schouders.nl/wat-als-ik-het-niet-meer-kan/

De ontbrekende schakel in de kennisinfrastructuur
(Sch)ouders denkt mee over hoe ervaringskennis van ouders kan worden meegenomen in onderzoek, maar ook hoe de resultaten van onderzoek weer bij ouders terecht kunnen komen. Als ouder krijg je soms de vraag om met een onderzoek mee te doen, maar wat gebeurt er vervolgens met de resultaten? Waar vind je deze terug? En wat heb jij aan de kennis die is opgedaan?

Op onze site lees je er alles over: https://schouders.nl/onderzoek/

Kind bij de dokter
Begrijpelijke en betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid. Gemaakt door kinderartsen samen met kinderen en ouders.

  • Luister mee met kinderen en ouders in de spreekkamer
  • Lees antwoorden op veelgestelde vragen
  • Krijg tips van artsen, en nog veel meer!

Stichting Kind en Ziekenhuis is de trotse samenwerkingspartner van ‘Kind bij de dokter’. Bekijk de site via: https://kindbijdedokter.nl/

Back To Top
Ga naar de inhoud