Skip to content

Wat doet Kind & Ziekenhuis?
Stichting Kind en Ziekenhuis zet zich in voor alle kinderen die kort of langdurig ziek zijn of een aandoening hebben. Wij streven naar kind- en gezinsgerichte zorg, waarbij kinderen zich gezien voelen en geen angst, stress en pijn hebben. De zorg vindt liefst in de eigen omgeving plaats. Tijdens het zorgproces gaat het normale leven zoveel mogelijk gewoon door. Het gezinsleven, school of dagbesteding, maar ook sport en het contact met leeftijdgenootjes.

Hoe zet Kind & Ziekenhuis zich in?

Weten wat er speelt bij kind en gezin

Wij vragen dat aan kinderen en gezinnen zelf via onze Ervaringsmonitor, onze landelijke KinderAdviesRaad en de Ouderadviesraad. Zo zijn wij optimaal op de hoogte van wat er bij kind en gezin speelt. Op hun beurt voeden zij ons met meningen, ideeën en voorstellen.

Vertolken van de stem van kind en gezin

Kind & Ziekenhuis laat de stem van kind en gezin horen. In de ziekenhuizen, maar ook aan alle overlegtafels en in de politiek. Wij komen op voor de belangen van kind en gezin overal waar over de medische kindzorg gesproken en besloten wordt.

Aanbieden van en praktische tools voor zorgverleners

Wij bieden onze ervaringsexpertise aan in de vorm van praktische tools, zodat zorgverleners ook direct zelf aan de slag kunnen met kind- en gezinsgerichte zorg. Zoals:

  • handboek voor het opzetten van een KinderAdviesRaad,
  • handreiking Verbeteren wachttijden
  • de online Leergang Family Integrated Care
  • magazine Medische Kindzorg Samenwerking in de praktijk
  • bewustwordingstool Samen beslissen met kind en ouders

Meer weten? Ga naar www.kindenziekenhuis.nl of www.kindenzorg.nl

Back To Top
Ga naar de inhoud