Skip to content
  • Organisatie: Koninklijke Visio
  • Sprekers: Anja Warnier en Amy Zinger

Geluid is overal. Vooral mensen met een visuele en ernstige verstandelijke beperking kunnen zich hier moeilijk voor afsluiten. Omgevingsgeluiden zijn voor hen moeilijker te interpreteren. Onverwachte, harde geluiden geven vaak een gevoel van onveiligheid met alle gevolgen van dien. Een Veilige Auditieve Omgeving verbetert de kwaliteit van leven en biedt de mogelijkheid tot optimaal ontwikkelen. Bij Koninklijk Visio is er onderzoek gedaan naar hoe je een Veilige Auditieve Omgeving inricht door middel van een bewustwordingstraject meer informatie hierover delen we in deze workshop.

Back To Top
Ga naar de inhoud