Skip to content

De Zuidwester Balans Schaal (ZBS) is een meetinstrument voor fysiotherapeuten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met als doel de balans (het evenwicht) te meten. Eerder was er geen geschikte balanstest beschikbaar. Daarom hebben fysiotherapeuten van Zuidwester dit zelf ontwikkeld.

Wetenschappelijk onderzocht
De ZBS bestaat uit de drie subschalen ‘zitten’, ‘staan’ en ‘lopen’ met in totaal 15 testonderdelen waarbij de cliënt balanstaken uitvoert. Deze worden beoordeeld door middel van een scoreformulier. De ZBS is wetenschappelijk onderzocht bij 84 cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking van 40 jaar of ouder.

Landelijk beschikbaar
Zuidwester stelt de ZBS landelijk beschikbaar voor fysiotherapeuten zodat er een geschikte balanstest voorhanden is om cliëntgericht antwoord te kunnen geven op vragen op het gebied van balans en veiligheid. Het meetinstrument komt in een totaalpakket, met daarin onder andere een scholing. Deze is nodig om met de ZBS te kunnen werken De balansschaal is naar verwachting beschikbaar in augustus 2024.

Zuidwester
Zuidwester is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel. We ondersteunen hen op gebied van wonen, dagbesteding en zinvol werk. Ook bieden we individuele begeleiding en behandeling.

Klik hier voor meer informatie.

   

Back To Top
Ga naar de inhoud